top of page

Voorbereiding op de operatie

Wanneer u een operatie of behandeling onder anesthesie moet ondergaan is het belangrijk dat de anesthesioloog en u als patiënt zich goed voorbereid op de operatie. De volgende punten zullen één voor één uitgelegd worden:

 • Pre-operatieve screening (POS)

 • Eten en drinken voor de opname

 • Medicijnen stoppen of doorslikken voor de opname?

 • Roken

 • Pijnstillers

 • Vervoer

 • Hulp thuis

 • Overige voorbereidingen voor de operatie

Pre-operatieve screening (POS)

De pre-operatieve screening vindt meestal plaats aansluitend op het polikliniekbezoek waarin de arts een operatie met u heeft besproken. U brengt hiervoor een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie.

Tijdens de pre-operatieve screening wordt een inschatting gemaakt van uw gezondheid met betrekking tot de operatie. Tijdens de screening worden vragen gesteld over uw gezondheid, allergieën voor bepaalde medicijnen of stoffen, operaties die u eerder hebt ondergaan en medicijnen die u gebruikt. Ook wordt met u besproken welke medicijnen u voor en na de operatie kunt blijven gebruiken. Soms is het nodig lichamelijk en/of aanvullend onderzoek te verrichten. Hierbij kunt u denken aan bloed afnemen, een röntgenfoto of een cardiogram (ECG.). Dit wordt tijdens de screening met u besproken. Afspraken voor aanvullend onderzoek worden voor u gemaakt.

Treden er na uw afspraak bij de polikliniek Anesthesiologie veranderingen op in uw gezondheid en/of in uw medicijngebruik, neem dan telefonisch contact op met de polikliniek Anesthesiologie van uw ziekenhuis. 

Gezondheidsvragenlijst

Voorafgaand aan de operatie of procedure ontvangt u een Gezondheid Vragen Lijst (G.V.L.), die u moet invullen. Met behulp van deze vragenlijst kan de anesthesioloog een goeie inschatting maken van uw gezondheidstoestand. 

Eten en drinken voor de opname

Het is belangrijk dat u voor uw opname niet meer eet en drinkt. Dan is uw maag zo leeg mogelijk. Dat heet nuchter zijn.

De reden waarom u nuchter moet zijn:

 • Voedsel in de maag verhoogt de kans dat uw maaginhoud in uw longen komt met als gevolg een ernstige longontsteking. 

 • Als u niet nuchter bent dan wordt u voor uw eigen veiligheid niet geopereerd.

Om nuchter te zijn moet u zich aan de volgende regels houden!:

 • tot zes uur voor de opname mag u gewoon eten en drinken;

 • tot 2 uur voor de opname mag u alleen water (zonder prik) drinken;

 • daarna mag u niets meer innemen met uitzondering van voorgeschreven medicijnen (met één slok water).

iMac
Voorbereiding op een operatie
Video afspelen

Voorbereiding op de operatie

Deze video geeft u informatie over zaken waar u als patiënt rekening mee moet houden ter voorbereiding op de operatie. 

Nuchter beleid

Tot 6 uur voor de operatie

Tot 2 uur voor de operatie

Vanaf 2 uur voor de oparatie

Medicijnen

Tijdens de pre-operatieve screening wordt besproken welke medicijnen u voor en na de operatie kunt blijven gebruiken. Over het algemeen kunt u de dagen voor de operatie en ook op de operatiedag uw medicijnen gewoon innemen. Er zijn een paar uitzonderingen. Medicijnen die u niet op de dag van de operatie mag innemen, tenzij anders besproken op de preoperatieve screening, zijn: 

 • alle bloedsuikerverlagende medicijnen. NB: Op de ochtend voor de operatie gebruikt u slechts één derde deel van uw normale dosis insuline.

 • bloedverdunnende medicijnen: Acenocoumarol (Sintrommitis®), Fenprocoumon (Marcoumar®), Acetylsalicylzuur (Ascal) en Clopidogrel (Plavix®) dient u altijd in overleg met de anesthesioloog te stoppen of door te gebruiken. Dypiridamol (Persantin®) dient u  de dag voor de operatie te stoppen.

Om misverstanden te voorkomen, is het verstandig om uw medicijnen mee te nemen naar het ziekenhuis.

Roken

Als u rookt, is het verstandig acht weken voor de operatie niet te roken. De luchtwegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Bovendien kan hoesten na de operatie erg pijnlijk zijn en slecht voor de wondgenezing.

Pijnstillers

Als u voor een dagopname komt, is het raadzaam om voor de opname alvast pijnstillers in huis te halen (Paracetamol of Diclofenac). Aspirine raden wij af, omdat dit medicijn de kans op een nabloeding vergroot.

Vervoer

U kunt na een operatie niet zelf autorijden. Uw reactievermogen kan sterk verminderd zijn door de anesthesie of narcose, we raden u dan ook ten zeerste aan om vóór de opname alvast vervoer naar huis te regelen.

Hulp thuis

Zorg ervoor dat u de eerste 24 uur na de opname rustig aan doet en dat iemand in uw directe omgeving zoals een familielid of vriend, een oogje in het zeil houdt. Het is belangrijk dat u gemakkelijk iemand om hulp kan vragen. 

Overige voorbereidingen

 • U wordt verzocht het operatiegebied minimaal één week voor de operatie niet te ontharen.

 • Als u de dag voor de operatie wordt opgenomen, kunt u om een slaapmiddel vragen. 

 • We verzoeken u op de dag van de operatie geen bodylotion/gezichtscrème te gebruiken.

 • In plaats van een pyjama krijgt u voor de operatie een operatiehemd en -broekje aan.

 • Voor de operatie moet u alle sieraden, zoals een horloge, oorbellen en ringen afdoen.

 • Eventuele make-up dient u te verwijderen.

 • Bij een algehele narcose moet u uw bril/contactlenzen en gebitsprothese op de verpleegafdeling achterlaten.

 • Eventueel krijgt u als voorbereiding op de anesthesie een tabletje van de verpleegkundige. Hiervan kunt u al wat slaperig worden.

 • Een verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. Daar ziet u de anesthesioloog en zijn assistent, de anesthesiemedewerker.

bottom of page