top of page

Sedatie

Bij een behandeling onder sedatie krijgt u medicijnen die u slaperig en minder gevoelig voor pijn maken. Deze vorm van anesthesie wordt in de volksmond ook wel een ‘roesje’ genoemd.

We gebruiken sedatie:

  • Bij een onaangename procedure. Denk bijvoorbeeld aan een coloscopie (darmonderzoek), of bronchoscopie (longonderzoek).

  • Bij patiënten die erg angstig zijn voor een behandeling.

  • Bij patiënten met claustrofobie die een onderzoek in een MRI-scanner moeten ondergaan.

iMac
Sedatie - Roesje
Video afspelen

Sedatie

Deze video gaat over sedatie. Hierbij worden de voor-en nadelen benoemd en wordt tevens uitgelegd hoe de procedure uitgevoerd wordt.

Toediening

De sedatiemedicijnen worden via een infuus toegediend. Het doel van sedatie is om u met zo min mogelijk angst en ongemak een onderzoek of ingreep te laten ondergaan. Alhoewel u in de meeste gevallen slaapt tijdens de procedure bent u niet onder algehele narcose. Het is dan ook goed mogelijk dat u achteraf nog zaken kunt herinneren. Tijdens de sedatie worden uw hartslag, bloeddruk en ademhaling in de gaten gehouden.

Wanneer sedatie?

Sedatie kan worden toegepast om een onaangenaam (bijvoorbeeld pijnlijk) onderzoek of een onaangename behandeling voor een patiënt zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Dit wil zeggen met minder ongemak, zoals stress, angst en pijn. Daardoor kan de ingreep ook makkelijker plaatsvinden. Sedatie kan variëren van geringe slaperigheid tot een diepe slaap. Het effect hangt af van individuele gevoeligheid, keuze van het geneesmiddel, toedieningswijze en eventuele combinatie van geneesmiddelen die elkaar versterken. Daarnaast zal bij sommige ingrepen eerder gekozen worden voor een diepere slaap om deze voor u prettiger te laten verlopen.

Welke medicijnen worden gebruikt bij het geven van sedatie?

De Sedatie Praktijk Specialist (SPS) kan gebruikmaken van verschillende soorten geneesmiddelen voor de sedatie. In de meeste gevallen maakt hij gebruik van geneesmiddelen om het bewustzijn te verlagen (het sedativum), en geneesmiddelen om pijn te verminderen (het analgeticum).

Sedatie en analgasie zijn verschillende begrippen

Sedatie wordt gegeven om angsten te verminderen en het bewustzijn zodanig te verlagen dat de onaangename procedure toch veilig kan worden uitgevoerd. Pijnstillers (analgetica) worden gegeven om de pijnlijke momenten van het onderzoek te onderdrukken.

Wat zijn de effecten van sedatie op uw lichaam?

Het toedienen van sedatie en/of pijnstilling heeft de volgende effecten op uw lichaam:

  • Het bewustzijn wordt verminderd door het sedativum: u wordt slaperig en suf. U maakt het daardoor niet geheel bewust mee. Soms bent u na afloop zelfs al vergeten wat er is gebeurd;

  • De pijnprikkel wordt onderdrukt door de pijnstiller (het analgeticum): u voelt minder of geen pijn;

  • Uw reflexen, zoals ademen en slikken blijven intact. U bent in principe wekbaar; dit kunt u vergelijken met slapen. U bent dus niet onder narcose.

  • U kunt misselijk worden. Dit is een bijwerking van verschillende medicijnen, zoals sommige pijnstillers. 

De taken van de Sedatie Praktijk Specialist (SPS)

De Sedatie Praktijk Specialist bewaakt u gedurende het onderzoek. Tijdens de sedatie worden de belangrijkste lichaamsfuncties bewaakt en eventueel bijgesteld, zoals luchtweg, ademhaling, bloeddruk, hartactie en bewustzijn. Na de behandeling wordt u bewaakt op de uitslaapkamer en voordat u de ruimte mag verlaten wordt u eerst onderzocht zodat u in een zo optimaal mogelijke conditie naar huis kunt. De SPS is samen met de behandelend arts verantwoordelijk voor de sedatie. De SPS draagt zorg voor een voortdurende bewaking vanaf het moment dat u de behandelkamer binnenkomt, totdat u de afdeling weer verlaat.

bottom of page