top of page

Plaatselijk anesthesie

Bij plaatselijke anesthesie wordt een gedeelte van uw lichaam gevoelloos gemaakt. Er bestaan twee soorten plaatselijke anesthesie:

  1.  Regionale anesthesie:

  2.  Lokale anesthesie​​

Inleiding

Bij een plaatselijke (regionale) verdoving worden de zenuwen in een gedeelte van uw lichaam zo volledig mogelijk uitgeschakeld. U voelt dan geen pijn meer. Het kan wel zo zijn dat u tijdens de operatie nog voelt dat u wordt aangeraakt, echter is deze aanraking niet pijnlijk meer. Spieren die in het gebied van de plaatselijke verdoving liggen kunnen door de verdoving tijdelijk uitgeschakeld zijn. Ze raken tijdelijk verlamd en u kunt ze vaak niet goed meer bewegen. Er bestaan twee soorten regionale anesthesie:

  • de ruggenprik (dubbelzijdige verdoving);

  • verdoving van een arm of been (enkelzijdige verdoving).

Ruggenprik

Vanuit het ruggenmerg lopen grote zenuwbanen naar de rest van het lichaam. Deze zenuwbanen kunnen met een ruggenprik tijdelijk worden verdoofd. Er bestaan twee technieken waarop de ruggenprik kan worden toegediend:

Spinale techniek
Via een dunne naald wordt laag in de rug een verdovingsvloeistof ingespoten. Deze techniek wordt gebruikt bij kortere operaties die maximaal 2 tot 3 uur duren, en plaatsvinden in de onderste helft van uw lichaam. Na het toedienen van de injectie wordt uw onderlichaam gevoelloos. De verdoving duurt enkele uren, afhankelijk van de gebruikte verdovingsvloeistof.

Epidurale techniek
Hierbij wordt via een naald meestal een dun slangetje in de rug achtergelaten, zodat langdurige pijnstilling kan worden gegeven. Deze techniek wordt met name bij buik-, long-, en beenoperaties toegepast en wordt meestal gegeven in combinatie met algehele anesthesie (narcose). Via het slangetje in uw rug kan tot dagen na de operatie pijnstilling gegeven worden.

Met een ruggenprik kan u bij veel operaties bij bewustzijn blijven, maar u ziet niets van de operatie omdat alles met doeken goed afgeschermd is. Als u liever slaapt, kunt u aan de anesthesioloog om een licht slaapmiddel vragen (dit is geen narcose!). Hier kunt u ook tijdens de operatie nog om vragen. Tijdens de operatie mag u vaak ook naar muziek luisteren, indien u dat prettig vindt. 

iMac
Ruggenprik - Spinale Anesthesie
Video afspelen

Ruggenprik - Spinale anesthesie

Deze video gaat over spinale anesthesie. Hierbij worden de voor-en nadelen benoemd en wordt tevens uitgelegd hoe de procedure uitgevoerd wordt.

iMac