top of page

Wat is anesthesie?

Als u binnenkort een operatie moet ondergaan in uw ziekenhuis is een vorm van verdoving vaak noodzakelijk. De medische term voor verdoving is anesthesie. Op deze website kunt u informatie terugvinden over de verschillende vormen van verdoving. 

Welke vorm van verdoving u krijgt, hangt mede af van uw gezondheidstoestand, de aard en de ernst van de ingreep en uw persoonlijke voorkeur. Het is belangrijk om te beseffen dat de medische situatie van iedere patiënt verschillend is. Hierdoor kan in de praktijk worden afgeweken van de beschrijving zoals weergegeven op deze website.

Anesthesie (verdoving of narcose)

Bij een operatie is een vorm van verdoving noodzakelijk. De medische term voor verdoving is anesthesie. Er zijn verschillende vormen van verdoving mogelijk.

Soorten anesthesie

Er bestaan drie soorten anesthesie, namelijk algehele anesthesie, plaatselijke anesthesie en sedatie. 

Klik hieronder op tekst of afbeelding voor meer informatie over de verschillende vormen van verdoving.

bottom of page